Menu Zavrieť

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo - ponuka služieb:

  • spracovanie pokladničnej knihy
  • spracovanie peňažného denníka
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku
  • evidencia DPH
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky