Menu Zavrieť

Podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo - ponuka služieb:

  • spracovanie hlavnej knihy
  • vedenie analytickej evidencie
  • spracovanie účtovného denníka
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku
  • evidencia pre účely DPH
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
  • ročná účtovná závierka